Lasse holder styr på tal og projekter

Ny økonomi- og projektchef

Som ny økonomi- og projektchef står Lasse Pedersen for de mangeartede projekter på Sygehusgrunden samt den daglige økonomistyring med leje- og salgsaftaler af bygningsarealerne. 

”Jeg er glad for projektets scope. Hele modellen med bæredygtighed og at kunne sætte liv i de ældre bygninger. Det er vildt inspirerende. Og så mærke interessen for alt, hvad der sker herude omkring bygningerne. Alsidigheden er noget, der i den grad tiltaler mig”, siger økonomi- og projektchef, Lasse Pedersen.

Netop alsidighed er til at få øje på, når opgavelisten bliver rullet ud; anlægsøkonomi for byggeprojekter fra lavpraktiske gøremål til den større kontekst med set-up omkring leje, salg og moms. Dertil kommer strategiske tanker om fremtidige investorer og det tekniske indblik i de 34 bygningers forsyning med vand, spildevand, varme og strøm.

”Der er mange kasketter og et stykke af vejen, lægger vi skinnerne, som vi kører. Og det er både udfordrende, da jeg kommer ind på mange fagområder, jeg ikke har så stort kendskab til. Men det er også kendt terræn, jeg føler mig godt hjemme i.”

Sådan siger Lasse Pedersen, der har en ingeniørbaggrund med mange års erfaring som rådgiver i arkitektbranchen og offentlig bygherre for forskellige kommuner.

Han er derfor vant til store byggeprojekter, vedligehold af store bygningsmasser, renovering og nybyggeri.

Et byggeteknisk puslespil

En af de helt store opgaver er af økonomisk karakter. Den strategiske del med udleje skal sættes i system, og Lasse Pedersen er p.t. i gang med at finde en struktur på at splitte bygningerne op i enheder på det forsyningsmæssige plan.

 

30-45% er allerede udlejet til bl.a. Udlændingestyrelsen, Regionen og private erhverv, men bygningerne er forskellige og består af nemme og svære brikker. De enkeltstående, separate bygninger er lettere at gå til end for eksempel sygehusets oprindelige hovedbygning:

 

”I hoveddelen af sygehuset er forsyningerne ikke skilt fra hinanden, så hvis vi sælger en indgang, hvor der hører en elevator til. – Hvilken brugsrettighed er der så til elevatoren fra en anden bygning, der har den samme elevator-og trappeopgangskerne?”

 

Det samme gælder de tekniske installationer, som alt sammen er tænkt ind i sygehusets oprindelige funktioner med el, vand, varme og spildevand. Alt sammen kombineret på kryds og tværs, men som fremadrettet skal være individuelt slagsbart.

 

”Strategisk skal vi udleje nogle af bygningerne, indtil vi får skiftet dem videre til investorer, som vil noget spændende med ejendommene. Der har vi en opgave i at finde en balance i, hvem og hvornår vi udlejer til. Og hvor lang tid, for det skal passe med salgsstrategien”, pointerer Lasse Pedersen, der allerede nu er i dialog med potentielle investorer.

 

Projekterne tæller blandt andet skolefunktioner, almene boligselskaber, seniorfællesskaber og også et par helt oplagte sundhedsprojekter. – Et speciallægefællesskab eller praktiserende læger, der evt. kunne se sig selv i nogle velegnede lokaler.

 

Indtil videre står mange døre åbne, og intet er selvsagt på forhånd. Skinnerne bliver lagt på vejen, og ifølge økonomi- og projektchefen er det uforudsigelige en del af charmen ved Sygehusgrundens mange muligheder.

 

Sygehusgrunden er på samlet 8,3 hektar beliggende mellem gågaden og lystanlægget, som en del af Holstebro midtby.

På grunden er der 86.286 m2 eksisterende bygninger, fordelt på 28 forskellige bygningsafsnit, hvor den ældste bygning er fra 1894 og den yngste er fra 2009.

Der er bygget en ny bygning cirka hvert 5. år gennem en 100 årig periode, så bygningerne er et udsnit af dansk bygningsarv, byggeteknologi og håndværk.

Samlet har bygningerne cirka 1.400 toiletter, cirka 250 køkkener, 75 boliger, 1 nødgenerator, en skorsten på 50 meter og 27 elevatorer.