Rapporter og dokumentation

Dokumentation og baggrundsmateriale for udvikling af Sygehusgrunden

Der bliver løbende udarbejdet rapporter og dokumentation, der giver os viden til udvikling af Sygehusgrunden.

Biodiversitet

I samarbejde med SLA er der udarbejdet følgende to rapporter vedr. biodiversitet på Sygehusgrunden