Masterplanen

Et helt særligt projekt

Sygehusgrunden er på mange måder et helt særligt projekt. Det har en unik beliggenhed i Holstebro – klos op ad både det levende gågademiljø i centrum og den skønne natur i Lystanlægget. Og så er det særligt ved et ambitionsniveau og en cirkulær tilgang man ikke tidligere har set i Danmark.

Udviklingen af Sygehusgrunden skal være en katalysator for innovative løsninger og høje ambitioner for den måde vi bygger og bor på i en mere bæredygtig fremtid. Så meget som muligt af det eksisterende byggeri og bygningsdele skal bevares, transformeres og genbruges.
Det kræver nye metoder og tilgange. Masterplanen er et første skridt i at planlægge en bydel, hvor meget lidt fysisk er forandret.

Et lokalt forankret samarbejde

Masterplanen bygger på seks hovedgreb som den nye bydel udvikles ud fra:

  1. En sammenhængende bydel
  2. Transformér med omtanke – genbrug så meget som muligt
  3. En styrket grøn og blå struktur
  4. Mobilitet for alle
  5. Mangfoldige fællesskaber
  6. Aktive byrum og stueetager

En sammenhængende bydel

Sygehusgrunden fremstår i dag lukket om sig selv. Det gør den både ud mod bymidten på
grund af den lange ubrudte facadelinje ud mod Enghavevej og ud mod Lystanlægget, hvor
terrænforholdene betyder, at bygningernes stueetage er hævet over jorden.

For at skabe et sammenhængende kvarter, som er en del af byen, er et af de første vigtige
skridt at åbne området op ved at skabe nye styrkede forbindelser. Der skal arbejdes med at
forbinde Sygehusgrunden til omgivelserne med både åbninger mod byen, trappeanlæg til
Lystanlægget og nye forbindelser gennem bygningernes forskudte stueetager.

I tilknytning til forbindelserne etableres udadvendte byfunktioner med åbne facadepartier
og lejemål, der har en særlig betydning for bylivet og aktiveringen af udearealerne i bydelen.

Rum til boligliv

Det er vores ambition, at Sygehusgrunden skal indbyde til, at mennesker er innovative i
levemåder og byggeformer, og vi ønsker at udvikle stærke alternativer til det traditionelle
parcelhus. På Sygehusgrunden kan du bo både bynært og naturnært i mange forskellige slags
boliger.

Der er brug for at udvikle boliger til flere forskellige behov i Danmark end hidtil. Der er
introduceret 37 forskellige familieformer, mens singlehusstande er i stigning. Det stiller krav til
boligers fleksibilitet og til at have hver enkelt boligmålgruppes behov for øje.

Sygehusgrundens beliggenhed ved midtbyen og Lystanlægget, kunst, kultur og fritidstilbud indenfor nær afstand, bæredygtighed og fællesskaber, gør det til en attraktiv bosætningsdestination. Nogle af de emner, der er vigtige for potentielle kommende beboere, er naboskaber og fællesskaber, samt muligheden for at bo i bofællesskab, hvilket der kun er få af i Holstebro.

Transformationsgrader

Den eksisterende bygningsmasse rummer byggerier af meget forskellig beskaffenhed, både hvad angår rumlige kvaliteter og byggetekniske karakteristika. Hver bygning kategoriseres ud fra en foreløbig vurdering af den forventede fysiske transformation, så de bygningsmæssige indgreb og deres afledte CO2-belastninger kan indgå i en samlet plan for områdets etapedeling og den fremadrettede proces.

I forbindelse med ændret anvendelse skal bygningerne også gennemgå større eller mindre fysiske transformationer. Masterplanen beskriver fire grader af transformation, altså fire forskellige niveauer af forandring for de forskellige bygninger, og den kommer med anbefalinger til udvalgte bygninger. Den enkelte bygning kan godt indeholde flere
forskellige grader af fysisk transformation, fx på forskellige etager eller ud- og indvendigt.

Samskabelse og fællesskaber

Den eksisterende bygningsmasse rummer byggerier af meget forskellig beskaffenhed, både hvad angår rumlige kvaliteter og byggetekniske karakteristika. Hver bygning kategoriseres ud fra en foreløbig vurdering af den forventede fysiske transformation, så de bygningsmæssige indgreb og deres afledte CO2-belastninger kan indgå i en samlet plan for områdets etapedeling og den fremadrettede proces.

I forbindelse med ændret anvendelse skal bygningerne også gennemgå større eller mindre fysiske transformationer. Masterplanen beskriver fire grader af transformation, altså fire forskellige niveauer af forandring for de forskellige bygninger, og den kommer med anbefalinger til udvalgte bygninger. Den enkelte bygning kan godt indeholde flere
forskellige grader af fysisk transformation, fx på forskellige etager eller ud- og indvendigt.

Du kan downloade Masterplanen her