Øst for Hyllings Allé – fra bare flader til bæredygtigt boligkvarter

Fortid

Hyllings Allé var oprindeligt en navnløs naturskøn sti, der forbandt Lægårdvej med Lystanlægget. Stien fik sit navn i 1944, da den daglige trafik på sygehuset tog til.

I takt med udvidelsen af sygehuset gennem årene har Hyllings Allé fået en central placering. Først med parkeringsfaciliteter i forbindelse med Schaumburgvej, og så med større bygningsmæssige udvidelser siden midt 1980’erne. Disse nyere bygningstilføjelser blev forbundet til resten af sygehuset gennem den svævende glasbro.

Denne indre forbindelse videreførte den gennemgående idé om, at man skulle kunne bevæge sig på tværs af hele sygehuset indendørs.

Senest tilføjede man i 2011 helikopterlandingspladsen på sportspladsen ved Sportsvej. Den gjorde det muligt for lægehelikopteren at flyve patienter med behov for akut behandling til fx Skejby eller Rigshospitalet.

Illustration fra Vandkunsten

Hyllings Allé var oprindeligt en navnløs naturskøn sti, der forbandt Lægårdvej med Lystanlægget.

Historiske fakta

  • Hyllings Allé er i dag den eneste direkte forbindelse mellem Lægårdvej og Lystanlægget
  • Hyllings Allé fik sit navn i 1944, da sygehuset fortsat var i udvikling og man ønskede at anerkende den tværgående allé og dens betydning for trafikken på området
  • I år 1984 byggede sygehuset den første bygning med sygehusfunktion øst for Hyllings Allé. Det er bygningen, der i dag ses forbundet med Sengetårnet via glasbroen.
  • I 2012 blev der oprettet en helikopterlandingsplads på den gamle sportsplads ved Sportsvej.
  • Lægehelikopteren kunne med sin centrale placering fragte tilskadekomne til Skejby på kun 25 minutter.

I dag

– rum for eksperimenterende byliv

Hyllings Allé er stadig en populær stiforbindelse, som mange benytter på cykel eller gåben.

I dag består området øst for Hyllings Allé som i sygehusets tid. Parkeringspladser og helikopterlandingspladsens åbne vidder dominerer udsigten. Området bliver benyttet til sporadisk parkering og som lejlighedsvis opbevaringsdepot i forbindelse med nærliggende byggerier.

De åbne områder bliver en del af det eksperimenterende byliv, hvor de grønne arealer bliver aktiveret til fx boldspil, sommerspil eller marked. Allerede nu bliver der arbejdet på at opfriske parkeringsområdet og inddrage noget af det til andre funktioner som streetbane og bane til løbecykler.

Foruden de åbne arealer, ligger der også enkelte huse på denne del af grunden. Nogle af dem er gamle lægeboliger, der i dag opvarmes til 15 grader for at undgå kulde eller fugt. Andre boliger er udlejet, bl.a. lejer Kirkens Korshær en villa til sine tilbud til familier og unge.

Hen over de næsten 15 år forventes den østlige del blive udstykket til flere mindre grunde, der sælges til nybyg

Fremtid

I modsætning til arealet vest for Hyllings Allé, så er østsiden endnu ikke fuldt ud bebygget. Dette betyder, at der ikke er en eksisterende bygningsmasse at transformere.

De åbne vidder her giver i stedet plads til at udforske, hvordan vi kan lave bæredygtigt nybyggeri, der både forholder sig til klimabelastningen og samtidig kan skabe et nyt centralt boligområde.

Hen over de næsten 15 år forventes den østlige del af grunden at blive udstykket til flere mindre grunde, der kan sælges fra til nybyg. En investor vil være forpligtet til at følge den bæredygtige standard for Sygehusgrunden og til at bidrage til visionen om at skabe en bæredygtig bydel.

I 2038 består selve Hyllings Allé uændret fra i dag, men den vil have fået selskab af flere lignende forbindelser, der leder både til Lystanlægget, Lægårdvej og Enghavevej – og på den måde skaber tydelige sammenhæng til resten af byen.

Illustration fra Vandkunsten