Om Sygehusgrunden

 

Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden P/S er etableret som et privat selskab, der ejer og skal udvikle Sygehusgrunden over de næste 10-15 år. Området vil i den periode fungere som et laboratorium for bæredygtig byudvikling.

Det mest markante princip for udviklingen er at transformere de eksisterende 86.000 m2 til nye funktioner, hvor kun 3 % rives ned. Hertil kommer muligheden for nybyggeri af bæredygtige boliger samt store arealer til biologisk binding af CO2.

Nærheden til gågaden og Lystanlægget gør placeringen af Sygehusgrunden på 8,3 ha til en del af midtbyen med en lang række tilbud i nærområdet.

Byudviklingsprojektet bliver medskaber af en livskraftig, ny bydel med alt fra borgerinddragende aktiviteter til almene boliger, seniorfællesskaber, ungdomsboliger, lejeboliger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsudlejning, kunst og kultur m.m.

Alt sammen vigtige brikker i at skabe endnu større sammenhæng til den 750 år gamle købstad og vise, hvilken retning Holstebro skal udvikle sig for de næste generationer.

 

En historisk aftale

Parterne bag Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden P/S er Holstebro Kommune (45%), Færch Fonden (45%) og Aksel Nørgaard (10%). De tre har indgået en historisk aftale om udvikling af den grund midt i Holstebro, der tidligere husede sygehuset.

Parterne har en fælles ambition og vision om at transformere området til en ny bydel for alle på en til enhver tid bæredygtig og ansvarlig vis. Sygehusgrunden skal udvikles til en bydel med høj arkitektonisk kvalitet og en ambitiøs bæredygtighedsprofil, der sætter nye standarder lokalt, nationalt og internationalt.

Hovedpunkterne i aftalen er, at Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden P/S skal medvirke til:

  • At binde byen sammen, og at Holstebro midtby forbliver en af landets mest attraktive handelsbyer, også i fremtiden.
  • At indbyde til, at mennesker er innovative i leveområder og byggeformer.
  • At områdets forskellige dele flettes sammen og gensidigt udvikler hinanden.
  • At der skabes midlertidige aktiviteter på området med borgerdeltagelse.

 

Et lokalt forankret samarbejde

Det er en fælles ambition og vision om at transformere området til en bæredygtig bydel, der har fået lokale aktører til at gå sammen. I bestyrelsen suppleres repræsentanter fra ejerkredsen med nogle af landets bedste kompetencer.

Se hele bestyrelsen

For at rådgive bestyrelsen og fastholde de høje ambitioner for arkitektur og bæredygtig udvikling i det samlede areal er der nedsat en Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed.

Se hele komiteen

 

På billedet ses: H. C. Østerby, bestyrelsesformand Niels Højberg og Claus Omann Jensen. Fotograf: Gunnar Overlund