En aktiv Sygehusgrund

Aktiviteter og liv på Sygehusgrunden

Selvom der ikke længere er et aktivt sygehus på grunden, er der stadig en række aktiviteter og liv på grunden. Næsten halvdelen af arealerne er lejet ud på midlertidige kontrakter.

  • Region Midtjylland har bibeholdt flere af sine lejemål. Det betyder, at Sygehusgrunden i nogle år endnu huser bl.a.: Høreklinik, Hjælpemiddelcentral, Specialtandpleje, Kørselskontor og IT-afdeling.
  • Udlændingestyrelsen har oprettet et beredskabscenter for op til 1.000 ukrainske flygtninge i flere af bygningerne. Ca. 400 flygtninge opholder sig på Sygehusgrunden ad gangen, indtil de har fået en opholdstilladelse og får tilbudt en mere varig bolig i en anden kommune.
  • Kapellet udlejes til Egekirkegården.
  • Kirkens Korshær har sine tilbud til familier og unge i en tidligere villa på Sygehusgrunden.
  • Lægårdvej 10 rummer en række kontorlokaler, hvor den erhvervsdrivende fond Færchfonden, Holstebro Udvikling, tekstilkunstner Marianne Noer og Holstebro Kunstskole lejet sig ind. Den tidligere gymnastiksal i bygningen bliver brugt til tango- og salsaundervisning samt til træning ved en ergoterapeut.
  • I tidligere akutmodtagelse tilbyder PranaUniverset medi-yoga, NADA-behandlinger og coaching.
  • Holstebro Sommerspil øver deres forestilling i den gamle kantine i bygning 18.
  • OdinTeatret øver deres forestillinger i bygning 26, der tidligere husede ergo- og fysioterapien.

Midlertidige aktiviteter

Holstebro Udvikling er ansat af Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden til at skabe midlertidige aktiviteter på Sygehusgrunden. Aktiviteterne spænder vidt fra rundvisninger over uddannelsesmesser til urban fitness. Fælles for alle aktiviteterne er, at de har til formål at åbne området for byens borgere og besøgende.

“Selvom man måske ikke lige kan se det udefra, så er næsten halvdelen af Sygehusgrunden lejet ud”