Sengetårnet – forbindelser på tværs

Fortid

Sengetårnet er en af de mest ikoniske bygninger på grunden. Det er byens højeste bygning og med sine cirka 45 meter spejder den ned over Lystanlægget og langt ind over byen. Bygningen, der står tydeligt ud med sine karakteristiske altaner, er fra 1969. Her blev den forbundet med den øvrige bygningsmasse, hvis ydermure smeltede sammen med Sengetårnet, og gjorde det muligt at bevæge sig på tværs af bygningerne.

Faktisk er alle bygninger forbundet på tværs via det, der i dag omtales som ’niveau 3’. Sengetårnets niveau 3 ligger på 2. sal i bygningen, da selve bygningen befinder sig på et af de lavest liggende områder på grunden.

I bunden af Sengetårnet lå sygehuskiosken. Den har gennem årene været besøgt af mange mennesker, både patienter, pårørende og ansatte, og kunne betegnes som sygehusets banegård, hvor mange passerede på vej til sengestuerne højere oppe i bygningen.

Illustration fra AART

Sengebygningen er byens højeste bygning og med sine cirka 45 meter spejder den ned over Lystanlægget og langt ind over byen.

Historiske fakta

  • Navnet ”Sengetårnet” er en betegnelse for, at denne bygning rummede flertallet af sygehusets sengestuer, hvor patienter befandt sig, når de var indlagte.
  • I midten af parkeringspladsen foran Sengetårnet kan du stadigvæk i dag se kunstværket “Fontaine” af Gutte Eriksen, som er et af de få kunstværker, der er forblevet på Sygehusgrunden efter regionshospitalet flyttede til Gødstrup. “Fontaine” fra 1977 er en stor enkel, klassisk fontæne, der består af et rundt bassin, hvori der er to sekskanter oven på hinanden. Herfra kommer vandet op og risler nedad.
  • Da det blev varslet, at sygehuset skulle lukkes, blev der afholdt et fakkeloptog, hvor flere hundrede mødte op foran Sengetårnet og demonstrerede.
  • Fødsels- og barselsafdelingen på 3. etage var den sidste afdeling, der rykkede fra Sengetårnet til Gødstrup.

I dag

– rum for eksperimenterende byliv

I dag står Sengetårnet nærmest urørt i sit arkitektoniske udtryk, men ligesom de øvrige bygninger, så er funktionen i dag en anden. Udlændingestyrelsen har lejet sig ind og oprettet asylcenter for ukrainske flygtninge i de gamle sengestuer.

De ukrainske beboere bidrager med dagligt liv på Sygehusgrunden, når de bevæger sig rundt i området. Den form for liv demonstrerer på bedste vis, hvordan fremtidens beboere i bydelen også vil bevæge sig rundt, når de skal fra et sted til et andet, og hvordan anvendelse af eksisterende transportveje og små stier kan skabe værdi for det daglige liv.

Foto: Baarup Photography

Ud over boliger er der i 2038 måske en restaurant her, så du kan nyde god mad sammen med udsigten

Fremtid

Med den særlige placering lige op ad Lystanlægget og med udsigt fra alle etager, enten lige ud i anlægget eller længere oppe, hvor der er udsigt både over anlægget og over byen, så drømmer mange nok om en bolig her. Så selvom det endnu er uvist, hvad fremtiden bringer, så er det let at forestille sig en bygning fyldt med lejligheder og liv.

Ud over boliger er der i 2038 måske en restaurant her, så du kan nyde god mad sammen med udsigten. Og måske er det flade tag omdannet til en fælles taghave med udsigt over hele Holstebro.

Som en del af masterplanen for hele området bliver der arbejdet med at fastholde forbindelserne på tværs af hele grunden. Om 15 år er der forskellige ejere til de forskellige bygninger, så det kan være en udfordring med en gennemgående indre forbindelse på niveau 3. Men uanset hvad tiden bringer, så er der nu og i fremtiden fokus på at skabe bymæssige forbindelser med flere åbne passager, trappeanlæg og synlige markeringer af forbindelserne, der binder bydelen sammen, både vertikalt og horisontalt.

Flere steder vil stueetager været offentligt tilgængeligt og give mulighed for at byde kultur, uddannelse og erhvervsliv ind i bydelen. Store vinduespartier, tydelig synlighed i markeringer og skiltning vil sammen med multifunktionelle arealer skabe synergi mellem inde- og udeforhold.

I slutningen af april 2024 blev det offentliggjort, at Færchfonden igangsætter en analyse af den fremtidige anvendelse af bygningen. Analysen vil sætte en retning på, hvad bygningen kan rumme. Analysen vil også forholde sig til et bud på offentlig udsigt fra Sengetårnets tagterrasse samt hele udviklingsprojektets ambitioner om en gågadeforbindelse, der forbinder den kommende bydel med den eksisterende gågade i Holstebro. Læs pressemeddelelsen her.