Komiteen

Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed er nedsat af og har til formål at rådgive bestyrelsen. Komiteen har til opgave at fastholde de høje ambitioner for arkitektur og bæredygtig udvikling i det samlede areal samt sikre, at der kan træffes hurtige og velgennemtænkte beslutninger.

Lars Autrup

Bestyrelsesmedlem, Formand for Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed

Niels Højberg

Bestyrelsesformand, Medlem af Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed

Claus Omann Jensen

Næstformand for bestyrelsen, Medlem af Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed

Lars Møller

Medlem af Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed