Bestyrelsen

Bestyrelsen i Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden P/S består af repræsentanter fra ejerkredsen; Holstebro Kommune, Færchfonden og Akselerator A/S samt to eksterne medlemmer. Bestyrelsen varetager den strategiske ledelse af selskabet.

Niels Højberg

Bestyrelsesformand, Medlem af Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed

H.C. Østerby

Næstformand for bestyrelsen

Claus Omann Jensen

Næstformand for bestyrelsen, Medlem af Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed

Lars Autrup

Bestyrelsesmedlem, Formand for Komite for Design, Arkitektur og Bæredygtighed

Kenneth Tønning

Bestyrelsesmedlem

Anne Charlotte Mark

Bestyrelsesmedlem

Evy Tångberg Christensen

Bestyrelsesmedlem