Ankomstpladsen – stoltheden tilbage

Fortid

Den røde murstensbygning med teksten Ringkjøbing Amtssygehus fra 1894 var den første på grunden, og den har gennem de seneste 130 år været en aktiv del af sygehuset.

Da den blev indviet i 1894, var den i sig selv hele sygehuset. Alt fra fødsler, brækkede lemmer til længerevarende behandlingsforløb foregik i denne bygning.

Bygningen havde indgang fra det, der i dag hedder Danmarksgade, og man blev i sin tid budt velkommen af en grøn forhave med bred trappe op til midten af bygningen. Lige inden for døren blev man mødt af to store gipsrelieffer af Bertel Thorvaldsen. Et tydeligt tegn på, at et amtssygehus var forbundet med prestige.

I 1925 byggede man til den eksisterende bygning, så den i dag går helt ud til Enghavevej, og i forbindelse med en større udvidelse i perioden 1935-1939, flyttede man den officielle facade og indgang ud til Enghavevej, hvorefter besøgende blev ledt direkte ind i gården ved køkkenet.

I 1960’erne valgte man at inddrage dele af den grønne ankomstplads foran den oprindelige flotte facade ud mod Danmarksgade og byggede her en ny enetagesbygning, der senere blev indrettet til kapel og tandpleje.
De senere år, mens sygehuset stadig var i funktion, blev pladsen foran det gamle amtssygehus primært anvendt som indgang fra Enghavevej til akutmodtagelsen, og dermed til parkering for tilskadekomne og pårørende samt til ambulancekørsel.

Illustration fra AART

De to store gipsrelieffer af Bertel Thorvaldsen, er et tydeligt tegn på, at amtssygehuset var forbundet med prestige.

I dag

– rum for eksperimenterende byliv

Bygningen fra 1894 står stadig med smukke originale detaljer. Men ankomstpladsen foran den gamle facade er gemt væk, og ikke så tilgængelig som i sin oprindelige form.

I starten af 2022 blev sygehusfunktionerne flyttet fra Holstebro til Regionshospitalet Gødstrup. Men enkelte funktioner blev på grunden. Den lave bygning fra 1960’erne huser således stadig den Regionale Specialtandpleje, der tilbyder specialiseret tandbehandling til personer, der ikke kan modtage tandpleje i et almindeligt tilbud. I den modsatte ende af samme bygning anvender ukrainere kapellet som religiøst rum, og Egekirkegården lejer de tilhørende kølerum.

Der er også fortsat gang i den tidligere akutmodtagelse. Men i dag er der mere roligt indenfor, hvor PranaUniverset holder til og tilbyder både yoga, NADA-behandlinger og stress- og lifecoaching. De får snart selskab af andre lejere i bygning. Bla. af Holstebro Kunstskole, der underviser børn og unge i billedkunst og kunsthåndværk.

Fotos fra Kunstskolen: Mark Dyer

Den historiske og smukke bygning rummer potentiale som hotel, til boliger eller måske som uddannelsessted.

Fremtid

Det er endnu uvist, hvad der præcis skal ske med grundens ældste bygning. Men den historiske og smukke bygning med Thorvaldsens relieffers rummer potentiale som hotel, til boliger eller måske som uddannelsessted.

Der er også et potentiale i den gamle ankomstplads, den grønne oase og facaden mod Danmarksgade. Og den skal have lov at genfinde sin stolthed. Uafhængigt af den fremtidige funktion for bygningen fra 1894, så er det planen at genskabe den åbne og imødekommende plads på arealet foran.

Indtil videre er der kun planer om at nedrive en eneste bygning på hele grunden, nemlig den lave bygning, der i dag huser specialtandplejen. Ved at fjerne bygningen bliver ankomstpladsen igen synlig fra Enghavevej, og pladsen vil give rum til ophold og let tilgængelighed til både det gamle amtssygehus og akutmodtagelsen.

En materialeregistrering vil gøre det muligt at genanvende en række materialer fra den nedrevne bygning til renoveringer og ombygninger andre steder på grunden, fx kan bygningens mursten genbruges til at skabe halvmure og læhegn på pladsen, og derved bidrage til den bæredygtige vision.

Ud over at genetablere ankomstpladsen vil arealet også være med til at styrke forbindelserne på tværs af Enghavevej, via Danmarksgade til gågaden og ned til Lystanlægget. Det sker blandt andet med en offentlig bred trappeforbindelse, der bevæger sig på siden af den tidligere akutmodtagelse, ned mod Sengetårnet og videre ned i selve Lystanlægget.

På den måde vil den sydvendte tagterrasse mellem akutmodtagelsen og Sengetårnet også blive aktiveret og skabe ramme for ophold og aktiviteter med gode forhold for både sol og vind.