Oplev en bydel i udvikling

Nye tider

I 130 år dannede området her ramme om et sygehus, hvor tusindvis af ansatte og patienter havde deres gang i kortere eller længere perioder. I februar 2022 lukkede sygehuset. Nu er tidspunktet kommet til at give området nyt liv og binde det sammen med resten af byen.

De 8,3 ha grundareal og 86.000 kvm bygningsmasse rummer et væld af muligheder for at skabe en ny og attraktiv bydel. Med sin helt centrale placering med gågaden og Lystanlægget som nærmeste naboer er området en enestående mulighed for at skabe ny bydel med alt fra borgerinddragende aktiviteter til blandede boliger, nye mødesteder og kulturliv.

Der er en plan

Og det er netop planen. Over de næste år vil en masterplan danne grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning af området. Masterplanen er en udførlig beskrivelse af udviklingsprojektet, der skal sikre, at området udvikles til en bydel med høj arkitektonisk kvalitet og en ambitiøs bæredygtighedsprofil, der sætter nye standarder lokalt, nationalt og internationalt. Området vil i de kommende år fungere som et laboratorium for bæredygtig byudvikling.

Hen over de næste 15 år bliver de enkelte bygninger solgt til investorer, der med respekt for arkitekturen og på bæredygtig vis vil bevare, genbruge og transformere bygningerne til at rumme nye funktioner i den nye bydel. Det betyder, at kun en ganske lille del af de eksisterende bygninger rives ned.

Om formidlingsruten

Ruten er under udvikling.
I løbet af foråret 2024 er ruten med syv punkter klar til at guide dig rundt på området.
Følger du ruten, får du et indblik i både fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden. Undervejs bliver du klogere på, hvordan der bliver arbejdet med at transformere hele området til en attraktiv bydel, der er en del af og et aktiv for Holstebro midtby – og hvordan området om 15 år kan leve videre som en selvstændig og levende bydel.

Hvem står bag

Færchfonden, Holstebro Kommune og Akselerator A/S indgik i 2022 en historisk aftale om udvikling af den grund midt i Holstebro, der tidligere husede sygehuset, og har sammen stiftet det private udviklingsselskab, Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden P/S, der hen over de næste 15 år skal transformere det lukkede sygehus til en åben bydel.