Besøg af arkitektstuderende

I uge 14 havde 26 arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi, Inst. For By, Bygning og Landskab indtaget den tidligere ergo- og fysioterapibygning på Sygehusgrunden.

Som en del af deres 2. semester skal de studerende arbejde med transformation som tema og med Sygehusgrunden som site.

De arbejder med den tidligere ergo- og fysioterapibygning, hvor de skal lave et rituelt samlingssted, som er et ikke-religiøst ceremonisted for vigtige begivenheder i livet. I løbet af ugen skal de arbejde med tegninger og modeller. Når de kommer næste gang, i slutningen af juni, skal de bygge 1:1 installationer.

Formålet er at give de studerende kompetencer til at lave simple analyser af et sted og dets omgivelser og i at inddrage analyserne i et forslagsstillende projekt. De skal også lære om arkitekturens rolle som ramme om sociale begivenheder.

Vi glæder os til at få de unge studerendes blik på, hvordan man kan arbejde med at transformere en tidligere sygehusbygning til en ny funktion ved at gøre så lidt som muligt. Og så glæder vi os til, at vi og nysgerrige forbipasserende kan opleve installationerne omkring bygningen.