En skov på Sygehusgrunden

En skov på Sygehusgrunden

72 små træer i murerbaljer er både et eksperiment med grønne byrum og en invitation til, at alle borgere kan tage på skovtur på Sygehusgrunden.

Det er Holstebro Udvikling, der har taget initiativ til at plante 72 træer på et område, hvor der tidligere var parkeringsbåse. Hele sommeren kommer træerne til at fungere som et grønt byrum, hvor borde og bænke er med til at skabe et indbydende miljø.

– Jeg håber, at folk vil tage imod initiativet og besøge området og blive lige så glad for tanken om en byskov, som vi er, så vi sammen kan glæde os og passe på den, siger Maj Brit Rosenmeyer Olsen, direktør for Holstebro Udvikling.

Lige nu står træerne i store murerspande og er en del af forskellige midlertidige byrum på grunden. Herefter får træerne en mere permanent placering på Sygehusgrunden. Og de passer perfekt ind i visionen om at transformere Sygehusgrunden til en ny og bæredygtig bydel, hvor også det grønne og biodiversiteten skal styrkes. De 72 træer er da også tænkt som et initiativ, der skal øge biodiversiteten, og træerne er naturligvis hjemmehørende arter som løvtræer som avnbøg, hvidtjørn, stilkeg og almindelig bøg.

Plant 1000 træer

’Plant 1000 træer’ var et af forslagene til kickstartprojekterne i Byens Plan, som var et visionsoplæg for udvikling af Holstebro bymidte, som Holstebro Udvikling stod i spidsen for i 2018 til 2020.

I forbindelse med arbejdet med Byens Plan blev der afholdt række borgermøder, hvor mange borgere bidrog med deres ideer til, hvordan bymidten kunne udvikle sig – og flere gav udtryk for, at de ønsker sig en mere grøn midtby.

Med de 72 træer på Sygehusgrunden vil Holstebro Udvikling honorere borgernes ønske om en mere grøn midtby. Det er også i tråd med Byens Plan, hvor en af de seks visioner er at styrke byens natur.

– Det er den plan, vi tapper direkte ned i, når vi med træerne forsøger at skabe grønne byrum og eksperimentere med, hvilken effekt og værdi det kan give til området, fortæller Maj Brit Rosenmeyer Olsen.

Læs mere om Holstebro Udvikling