Forsvaret træner på Sygehusgrunden

De tomme bygninger og lange gange på det tidligere sygehus udgør ideelle rammer til træning For forsvaret.

Sygehusgrunden har flere gange i løbet af 2023 dannet ramme om øvelser for forskellige enheder fra Forsvaret.

For nyligt har en god portion af Hærens finskytter trænet ”MOUT”, Military Operations in Urban Terrain, på Sygehusgrunden.

Ifølge oversergent ved Jydske Dragonregiment, Nora Stone, giver de mange bygninger og det store areal finskytterne muligheder, som de ikke umiddelbart har adgang til andre steder i landet.

På billedet er det Jydske Dragonregiments gode folk, der træner på Sygehusgrunden.