Poetiske kineserier i anledning af byjubilæet

Som bidrag til Holstebros 750 års jubilæum har lyrikarrangementet ‘Poesi på en torsdag’ arrangeret en særlig aften med kinesisk lyrik og musik fredag den 1. marts kl. 20:00 på Sygehusgrunden.

 

Jeg bor på et bjerg

Sådan lyder den danske titel på en samling af 100 digte af den kinesiske digter og vismand, Hanshan, en af de mest oversatte, kinesiske digtere overhovedet. Hanshan formodes at have levet i 700-tallets Kina i en periode, der kulturmæssigt regnes for den frodigste i det store riges lange historie.

Digtene er oversat af Susanne Jorn, der selv er en anerkendt digter og desuden forsker i kinesisk kultur, sprog og historie. Susanne Jorn læser op af digtsamlingen til arrangementet.

Som en forstærkende udsmykning omkranses oplæsningen af såvel ældre som nyere, kinesisk musik, spillet af de to fremragende og anerkendte musikere, Helen Davies på harpe, og Poul Høxbro på den ekspressive, kinesiske fløjte, xun.

Desuden står forfatteren og dokumentarfilminstruktøren, Lars Movin, for en befordrende introduktion til aftenens program med et indblik i den kinesiske digter og kinesisk kultur.

Paralleller

Man kan ikke lade være med, trods de store afstande i tid og sted, som arrangementet perspektiverer, alligevel fornemme en vis forbindelse. Hanshan var netop aktiv i årene omkring 750 e.Kr., og han virkede i en periode i den kinesiske by Chang’an, Kinas daværende, prægtige hovedstad, hvor kulturen var i højsædet. Et ungt menneske, der ønskede at komme til at arbejde for staten, dvs. ved hoffet, skulle som en af de nødvendige kvalifikationer blandt andet kunne skrive et selvstændigt digt, fem essays og et værk i rytmisk prosa.