Sygehusgrunden danner ramme om Topmøde om Levende Bymidter

Holstebro Udvikling, Holstebro Kommune, Erhvervsforum Holstebro og Holstebro Handelsstandsforening inviterer til topmødet den 11. og 12. juni 2024.

Topmødet for Levende Bymidter strækker sig over to dage med et intensivt program, hvor deltagerne vil få rig lejlighed til både at høre relevante indlæg og casestudier, drøfte temaer og perspektiver med andre, der har interesse i bæredygtig byudvikling og brænder for at skabe levende bymidter. 

Læs mere, se hele programmet og tilmeld dig via Holstebro Udvikling.